Lietotāja profils
Ielogojies ar kādu no sociālajiem tīkliem

draugiem.lv twitter.com facebook.com
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

ZPD novadā 05.03.2011 14:58

 Talsu novada skolēnu zpd konference 7. martā pl. 13.00 Talsu Valsts ģimnāzijā.

Skolēnu zinātniskā konference Talsu Valsts ģimnāzijā 2011. gada 22.februārī

  • Ekspertu komisija – L. Dāvidsone, G. Zeberiņa, A. Lāce, I. Heniņa, I. Libreiha, L. Zepa, Ā.Reinholde, S. Dāvidsone, M.Zīlniece

 

  • ZPD vadītāji – G. Ernstsone, K. Leimane, M. Spicberga, L. Sokolova, B. Veismane, I. Petuško

1. Kulturoloģija, psiholoģija (001. kab.) Vadītāja: mag. paed.  I. Kļaviņa

 

 N.P.K.  KLASE

SKOLĒNA VĀRDS, UZVĀRDS

SKOLOTĀJA VĀRDS, UZVĀRDS

 ZPD TĒMA  Kulturoloģija Psiholoģija   Uz novada  konferenci
 1.  12.a

  I. Indriksone, S. Zariņš
(Gita  Ernstsone)

 Lībiešu kultūras mantojuma saglabāšanas tradīcijas Kolkā un Mazirbē  +    +
 2.  12.b

E. Vītola, J. Zvirgzdiņa

(Līksma Sokolova)

 Sabiles Vīna svētku izpēte  +    +
 3.  12.c S. ValbergaJ. Betmanis
(M.Spicberga)
  Žurnālistikas funkcijas un principi laikraksta „Talsu Vēstis” 2009. gada titullapās  +    +
 4.  11.c   I. Liepiņa
(K. Leimane)
 Talsu Svētās Trijādības baznīca un pareizticīgo draudze laika posmā no 19.gs. līdz mūsdienām  +    +

 


  • Ekspertu komisija – L. Hodjačika, M. Bidzāns, A. Balode, M. Erķena, A. Šņoriņa, J. Bērziņš
  •     ZPD vadītāji – A. Stāmere, A.Rituma, I. Smildzēja, A. Pāvilsone, I. Raituma, G. Ernstsone                                                                                                  

2. Zemes zinātne, vides zinātne, pedagoģija( 204.kab ) Vadītāja: mag. paed. A. Stāmere

N.p.k

Klase

 

 

Skolēna

vārds, uzvārds

 

Skolotāja vārds, uzvārds

 

 

 

 

ZPD tēma

Zemes zinātne

Vides zinātne

Pedagoģija

Uz novada  konferenci

1.

12.a

L. Vīnzarāja, M. Šteinberga

(A.Stāmere)

Kultūrvēsturiskās ainavas izmaiņas Talsos teritorijā starp Brīvības ielu un Talsu ezeru 20. gs.

+

 

 

+

2.

12.b

R. Pasāta

(A. Rituma)

Notekūdeņu attīrīšana

 

+

 

+

3.

11.a

A. Beķere

(A. Stāmere)

Lielsalas purvs un tā saimnieciskā izmantošana

+

 

 

+

4.

12.c

A. Ignatjeva

(I. Raituma)

6 gadus veco bērnu sagatavotība 1. klasei Talsos

 

 

+

+

5.

12.b

I. Dragune, D. Vāne

(G.Ernstsone)

Informatīvi komunikatīvo tehnoloģiju izmantošana divdabja un divdabja teicienu apguvē latviešu valodas stundās 8. klasē

 

 

+

+

6.

 

11.a

I. Krotova

(I. Raituma)

Videi draudzīgas domāšanas veidošanas iespējas

 

+

 

+

7.

12.a

12.b

M. Grīvane,

M. Rodzika

(I. Raituma)

Sporta tradīcijas un ievērojamākās personības sportā TVģ

 

 

+

+

 

 

  •  Ekspertu komisija –M. Zimele, G. Gerhards, J. Damberga, A. Šņoriņš, I. Paleja, L. Bieriņa
  • ZPD vadītāji – A. Grūbe, I. Petuško, I. Raitums

3. Vēsture, politoloģija, socioloģija, tieslietas (113.kab.) Vadītāja: mag. hist., mag.pol.sc. A. Grūbe

N.p.k

Klase

 

 

Skolēna

vārds, uzvārds

 

Skolotāja vārds, uzvārds

 

 

 

 

ZPD tēma

Vēsture (kultūrvēstur. mantojums)

Politoloģija

Socioloģija

Tieslietas

Uz novada  konferenci

1.

12.a

K.Romanovs, K. Grīva

(A. Grūbe)

Pretdzeršanas kampaņa Latvijā no 1985. – 1986.

+

 

 

 

+

2.

12.a

G. Reinis
(A. Grūbe)

Nogales pils nozīme apkārtnes cilvēku dzīvē no 17. -21. gs.

+

 

 

 

+

3.

12.a

K.Riekstiņš, S.Zvirgzdiņš

(A. Grūbe)

Sporta attīstība Talsu rajonā no 1979.līdz 1980. gadam

+

 

 

 

+

4.

12.c

M. Vīgants, R. Znotiņš

(A. Raitums)

Rīgas „Dinamo” toreiz un tagad

+

 

 

 

+

5.

12.b

R.Grahoļskis, M. Sproģis

(A. Grūbe)

Politiskās apvienības „Par labu Latviju” reklāma 10. Saeimas vēlēšanās

 

+

 

 

+

6.

11.d

J. Leitarte

(I. Petuško)

Dzimuma līdztiesības atspoguļojums laikrakstā „Latvijas Avīze”

 

 

+

 

+

7.

11.d

M. Bērziņa

(A. Grūbe)

Apsūdzētāja pieprasīto un Talsu tiesas piespriesto sodu salīdzinājums krimināllietās

 

 

 

+

+

 

  • Ekspertu komisija – A. Kārkluvalks, G. Sebris, M. Jaunvalks, I. Andersone, A. Moseičuks
  • ZPD vadītāji – O. Gūtmanis, I. Fokerots, I. Raituma, I. Sebre, J. Gedrovics                                                                                                 

4.Ķīmija, fizika, ekonomika, informātika (110.kab.) Vadītājs: mag. chem.O. Gūtmanis

N.p.k

Klase

 

 

Skolēna

vārds, uzvārds

 

Skolotāja vārds, uzvārds

 

 

 

 

ZPD tēma

Ķīmija

Fizika

Ekonomika

Informātika

Uz novada  konferenci

1.

12.a

11.a

V. Bidzāns,

E. Brūvers

(O.Gūtmanis)

Māla granulu izmantošana ar krāsvielām piesārņota ūdens attīrīšanai

+

 

 

 

+

2.

12.a

12.c

M. Valberga, L. Jumeja

(O. Gūtmanis)

Peroksīdskaitļa izmaiņas pārtikas eļļās uzglabāšanas un cepšanas procesā

+

 

 

 

+

3.

12.c

S. Vasermane, S. Vēvere

(O.Gūtmanis)

Hidroksimetilfurfurola (HMF) saturs konditorejas izstrādājumos

+

 

 

 

+

4.

12.a

R. Boters, A. Ciemleja

(I. Fokerots)

Saplākšņa mehānisko īpašību salīdzinājums ar citiem koka materiāliem

 

+

 

 

+

5.

12.b

E. Freiberga

(I. Raituma)

Nekustamā īpašuma nodoklis un tā ietekme uz iedzīvotājiem

 

 

+

 

+

6.

12.a

K. Priedītis, R. Cīrulis

(J. Gedrovics)

Datu kompresija

 

 

 

+

+

 


  • Ekspertu komisija – M. Bleidere, A. Demitere, D. Zandersone, A. Vahšteine,M. Bašta, I. Biedriņa, A. Dambekalne
  • ZPD vadītāji – A. Rituma, I. Petuško, L. Vikštreine, I. Alsberga

5. Bioloģija, veselības zinātne (313.kab.) Vadītāja A. Rituma

N.p.k.

Klase

 

 

Skolēna

vārds, uzvārds

 

Skolotāju vārds, uzvārds

 

 

 

 

ZPD tēma

Veselības zinātne

Bioloģija

Uz novada  konferenci

1.

12.a

B. Gedrovica
(A. Raitums)

Profesionālo volejbolistu muguras problēmas Austrumeiropas volejbola izlasēs

+

 

+

2.

12.c

M. Klabe, K. Gaidule

(I. Petuško)

Talsu pilsētas jauniešu iesaistīšanās asins donoru kustībā

+

 

+

3.

12.b

E. Podniece, S. Rutkupa

(I. Alsberga)

Miega traucējumi

+

 

+

4.

12.b

K. Muižnieks, E. Lauvenšteins

(L. Vikštreine)

Kartupeļu izvēles kritēriji

 

+

+