Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

ZPD NORISE 17.01.2011 18:21

 ZPD norises laiki 2010./2011.m.g.


♦2011. gada 7. februārī ZPD tīrraksta nodošana


♦2011. gada 22. februāris ZPD konference ģimnāzijā


♦2011. gada  marts ZPD konference novadā


♦2011. gada 10. marts ZPD un kopsavilkums Izglītības pārvaldē nogādāšanai Liepājas universitātē recenzēšanai


♦2011. gada 19. marts ZPD konference reģionā – Liepājas universitātē

♦2011. gada 16.aprīlī ZPD konference Rīgā.