Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Bibliotēkas ziņas 13.10.2010 18:42


Arī skolotāji reiz bija skolēni…

     Skolas lasītavā apskatāma jauna izstāde - „Atpazīsti savu skolotāju”. Ikviens interesents tiek aicināts apskatīt izstādi un atpazīt skolotājus.
Noslēguma pasākums paredzēts 5. novembrī, kad skolotāji dalīsies savās atmiņās par savu skolas laiku.


  „Iepazīsti bibliotēku”

       Pagājušajā nedēļā notika tematiskais pasākums 5. klašu skolēniem „Iepazīsti bibliotēku”. 5.a un 5.b klases skolēni apmeklēja bibliotēku un iepazinās ar bibliotēkas grāmatu krājumu, bibliotēkas iekšējās kārtības noteikumiem, izspēlējot spēli ar „burvju metamo kauliņu”. Skolēni lasītavā apskatīja preses izdevumus un izstādes, kā arī uzziņu literatūrā kopīgi grupās meklēja konkrētu informāciju. Skolēni deva arī savu ieguldījumu bibliotēkas noformēšanā, topot par grāmatu plauktu māksliniekiem- veidojot grāmatzīmes un reklāmu jaunajām grāmatām.
      Paldies bērniem par radošu darbošanos un klases audzinātājām Andai Pāvilsonei un Ievai Sebrei par atsaucību.

 

 

 

 


 Jaunumi bibliotēkā


  • Grūbe A. „ne-pa-jokam. Talsos pirms ½ gadsimta”

  • Blinkena A. „Latviešu interpunkcija”

  • Kreituse I. „Pagājušo gadu Latvija 1945-1990. Kā dzīvojām, no kā iztikām, ko apsmējām, par ko priecājāmies”

  • Bojārs N. „Baltu civilizācija”. Neatkārtojams un aizraujošs pētījums Baltu tautu vēsturē

  • Bredberijs R. „Marsiešu hronikas”

  • Habbards R. „Dianētika. Mūsdienu zinātne par garīgo veselību”