Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Skolēn, ieskaties konkurss! 14.09.2010 11:53

X  STARPTAUTISKĀ  VIZUĀLI  PLASTISKĀS  MĀKSLAS
KONKURSA “ES  DZĪVOJU  PIE  JŪRAS”

N O L I K U M S

       Jūrmala ir visskaistākā kūrortpilsēta Baltijas jūras krastā. Tajā ir 33 kilometru balts smilšu liedags, kāda nav nekur citur pasaulē. Mēs mīlam un lepojamies ar savu pilsētu. Jūrmalas mākslas skola organizē X Starptautisko vizuāli plastiskās mākslas konkursu  “Es dzīvoju pie jūras”. Konkursa tēma ik gadu ir saistīta ar jūru.
       Šogad vasara bija īpaši saulaina un ikvienam bija iespēja izbaudīt sauli, jūru un vēju. Jūrmalas mākslas skola aicina ikvienu konkursa dalībnieku atcerēties saulaino un karsto vasaru un pasapņot par to. Šogad konkursa tēma “Saulē un vējā”

Konkursa mērķis:
       Veicināt interesi par ekoloģiju, jūras daudzveidību un bagātību, interesi un mīlestību par dzimto vietu, akcentēt tās vienreizīgumu, nacionālo kultūru daudzveidīgumu un skaistumu, censties izteikt to vizuāli plastiskajā mākslā.

Konkursa uzdevumi:

• Rosināt bērnos un jauniešos radošu pašizteikšanos, apliecināt savu 
      individualitāti un vienreizīgumu vizuāli plastiskajā mākslā.
• Iesaistīt bērnus un jauniešus savas apkārtējās vides iepazīšanā un  
     apzināt savas nacionālās kultūras un tradīciju bagātības.
• Veicināt sadarbību starp Jūrmalas sadraudzības pilsētām un iepazīt to
      kultūru.
• Radīt pieredzes apmaiņas iespējas bērniem, pedagogiem un   
     māksliniekiem, iegūt jaunus draugus un idejas.

Konkursa rīkotāji:  Jūrmalas mākslas skola sadarbībā ar Līvu Akvaparku

Konkursa dalībnieki:
Tā kā Latviju uzskatām par jūras zemi, kurai 596 km. gara jūras piekraste, tad konkursā tiek aicināts piedalīties ikviens Latvijas bērns un jaunietis vecumā no 5 līdz 25 gadiem, Jūrmalas sadraudzības pilsētas, kā arī citi interesenti.
Vērtēšana:
Vecuma kategorijas:
4-7 gadi
8-11 gadi
12-15 gadi
16-25 gadi
Bērnu ar īpašām vajadzībām darbus vērtē atsevišķā kategorijā
Datorgrafikas darbi netiks vērtēti vecuma kategorijās.

Vērtēšanas kategorijas:
vizuālās mākslas darbi - gleznošana, grafika,  datorgrafika- maksimālais formāts A2  (darbu skaits neierobežots);
Kā jaunums šogad ir papildus kategorija - zīda apgleznošana - maksimālais formāts A2  (darbu skaits neierobežots);

Konkursā tiek iesniegti un vērtēti tikai individuālie darbi!


Darbus ieteicams noformēt, bet ierāmētus darbus ar stiklu un koka vai metāla rāmjiem  žūrija nevērtēs!

Konkursa darbu vērtēšana:
Darbus vērtēs starptautiska žūrijas komisija, kuras sastāvā ir profesionāli mākslinieki. Žūrijas komisiju apstiprina konkursa rīkotāji.

Papildus starptautiskai žūrijai darbus vērtē arī bērnu žūrija.

Pirmā, otrā un trešā vieta tiek piešķirta katrā kategorijā un vecuma grupā, kā arī veicināšanas balvas.
Žūrijai ir tiesības noteikt konkursa Lielo Balvu. Var tikt piešķirta skatītāju balva, kā arī citas balvas.
Žūrija patur tiesības mainīt balvu sadalījumu pa kategorijām.

Vizuālās mākslas darbiem jābūt šādi noformētiem:
• Darba aizmugurē jāpielīmē vizītkarte nr. 1 (plašāka informācija)
• Pie darba apakšējās malas labajā stūrī jāpielīmē vizītkarte nr. 2 (domāta izstādei)

                 
         
                                    AIZMUGURE                                 PRIEKŠA

 

Vizītkarti nr.2 atloka uz aizmuguri un piesprauž (lai vērtējot darbi būtu anonīmi). Izstādē tā tiks atlocīta.
                                        
                                                                                                            
                                                                                         AIZMUGURE

Autora vārds, uzvārds: ………………………………………………………………………………………..
Vecums:…….gadi
Skola:…………………………………………………………………………………
Adrese:……………………………………………………………………………….………………………………………kontakttālrunis:……………………………… e-pasts:……………………………………….fax:………………………………..
Pedagogs:…………………………………………………………………………… kontakttālrunis………………………e-pasts………………………………………
Ziņas par mākslas darbu:
Nosaukums:...………………………………………………………………………
Tehnika:..……………………………………………………………………………
Piezīmes:


Vizītkarte nr.1*
*Bērniem ar īpašām vajadzībām vizītkarti nr.1 drukā uz dzeltena papīra, šo apstākli norāda arī ailē “piezīmes”.

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autora vārds, uzvārds: ………………………………………………………………………………………..
Vecums:…….gadi
Darba nosaukums:...……………………………………………………………... ..
Skola ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... skolotājs ... ... .... ... ... .. …………………
Vizītkarte nr.2

Konkursa darbu iesniegšana:
Organizācija iesniedz dalībnieku kopējo sarakstu, uzrādot adresi, autora vārdu, uzvārdu, vecumu, darba nosaukumu, pedagoga vārdu, uzvārdu, kontakttālruni,e-pastu.
Darbi jāiesniedz līdz 17.novembrim Jūrmalas mākslas skolā (uzmanību skolai cita adrese!!!).