Lietotāja profils
Ielogojies ar kādu no sociālajiem tīkliem

draugiem.lv twitter.com facebook.com
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Zinātniskā kafejnīca 21.08.2010 23:55

Talsu Valsts ģimnāzija aicina 23. augustā uz Zinātnisko kafejnīcu par tēmu

„Enerģijas resursi”

skolēnus, pedagogus

un interesentus

Materiāls lejuplādēšanai   
Darba kārtībā:
8.30    Reģistrēšanās , rīta tēja, iepazīšanās ar izstādi 
9.00   Ievads , ieskats projekta darbībā
9.30  Radošās darbnīcas ķīmijā, bioloģijā, fizikā , matemātikā ( mācību telpās), t.sk.,  nodarbības Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta mobilājā laboratorijā   
10.15   Kafijas pauze
10.45   Zinātniskās kafejnīcas diskusija ( zālē)
Papildus iespējas:
 Zālē skolēnu zinātnisko, projektu un radošo darbu izstāde
 Jauno mācību materiālu stendi kabinetos
 Plānojam diskusijā kā ekspertus  pieaicināt augstskolu mācībspēkus
 Papildus nodarbības citām interesentu grupām Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta mobilājā laboratorijā
Zinātniskā kafejnīca tiek organizēta dabaszinātņu un matemātikas nedēļas „Domā citādāk! Eksaktāk!” ietvaros , kas risinās visā Latvijā no 2010.gada 17.augusta līdz 23.augustam.

      

       Pēdējo piecu gadu laikā ir notikušas būtiskas izmaiņas dabaszinātņu un matemātikas izglītībā Latvijā, tāpēc visas nedēļas laikā ikviens interesents varēs uzzināt :
• kā dabaszinātnes un matemātiku skolās apgūst mūsdienīgi;
• kā ir mainījušās augstskolu studiju programmas;
• kādas profesijas ir aktuālas Latvijas darba tirgū;
• kā attīstās uzņēmējdarbības vide minētajā jomā;
• kas jāzina katram cilvēkam par dabaszinātnēm un matemātiku;
• kur iegūtās zināšanas noder ikdienā.

 

Informācija par pasākumiem Latvijā:
Otrdiena, 17.augusts
Akadēmiskā diena.
Dabaszinātņu un matemātikas nedēļu atklās akadēmiskā diena, kuras laikā notiks publiskās lekcijas ar ārvalstu un vietējo lektoru dalību, diskusijas par izglītībā ļoti svarīgajiem, bet līdz šim neatrisinātajiem jautājumiem: kā skolēnu matemātikā apgūtās prasmes izmantot citu mācību priekšmetu apguvei .
Notiks arī vēl nebijis pasākums – dabaszinātņu un matemātikas metodisko akadēmisko izdevumu atvēršanas svētki. I.T.Vaivodes grāmata „Ievads dabaszinību mācību metodikas vēsturē” ir pirmais šāda veida izdevums Latvijas vēsturē, bet D.Namsones grāmatas „Dabaszinātnes skolā – atbilstoši laikam” priekštecis izdevums pēdējo reizi tika izdots 1931.gadā. Prezentēts tiks arī krājums „Matemātika skolā”, līdzīgu izdevumu pagājušā gadsimta 60.gados izdeva J.Mencis (sen.).

Trešdiena,18. augusts
Skolēnu un uzņēmēju diena.
Visas dienas laikā no plkst.10.00 līdz 17.00 būs iespējams Latvijas Universitātes Lielajā aulā apmeklēt interaktīvu izstādi, kurā varēs apskatīt mācību līdzekļus un piedalīties improvizētās mācību stundās, konkursos un erudīcijas spēlēs, skatīties mācību filmas, aplūkot modernu skolas aprīkojumu, uzzināt jaunumus par zinātnes centru izveidi un iesaistīties citās aktivitātēs.
Šajā dienā notiks daudzveidīgas aktivitātes skolēniem ar uzņēmēju atbalstu. „Nordic Training International” vadīs unikālu zinātņu ietilpīgās ražošanas simulācijas spēli skolēniem

„Fabrikants”, skolēni apmeklēs uzņēmumus, kā arī piedalīsies aktivitātēs, lai izprastu, kādas ir karjeras iespējas dabaszinātņu un matemātikas jomā.

Ceturtdiena,19.augusts
Izglītības darbinieku diena.
Latvijas Universitātē notiks konference, kuras ietvaros notiks forums par to, kā pārmaiņas ienāk Latvijas skolās, kāds atbalsts izglītībā nepieciešams, kā jāmainās pedagogam, kur meklēt atbalstu skolai tās darbā. Šajā dienā Rīgā ieradīsies metodisko apvienību vadītāji no visiem Latvijas novadiem, lai aktuālo informāciju par dabaszinātņu un matemātikas izglītību nodotu tālāk visiem Latvijas skolotājiem.


Pirmdiena,23.augusts
Atvērto durvju diena 54 Latvijas skolās.
Nedēļa noslēgsies 23.augustā ar pasākumiem Latvijas skolās, kurās notiks atvērto durvju dienas, lai ikviens interesents var apmeklēt skolas, iepazīties ar skolas darba ikdienu. Skolas organizē arī dažādas interesantas aktivitātes, piemēram:
• Brocēnu vidusskolā notiks karjeras stundas skolēniem;
• Talsu Valsts ģimnāzijā un Laucienes pamatskolā;
• Smiltenē skolotāji rādīs meistarklasi;
• Daugavpilī tiks izveidota Veselības pilsētiņa, Jauno zinātnieku pilsētiņa, vakarā notiks astronomiskā nakts skolā un paredzēta arī svētku uguņošana.
Dabaszinātņu un matemātikas nedēļu organizē Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centra ESF projekts „Dabaszinātnes un matemātika” sadarbībā ar programmu „Iespējamā misija”, „Nordic Training International”, Izglītības attīstības centru un Latvijas Universitāti.

Visplašākā informācija par dabaszinātņu un matemātikas svētku programmu lasāma: www.dzm.lv.

Plašāku informāciju sniegs:
Kristīne Ilgaža
VISC sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 29420515
E-pasts: kristine.ilgaza@visc.gov.lv
www.dzm.lv

*Eiropas Komisijas programmas „Izglītība un apmācība 2010” speciālistu atzinumi par dabaszinātņu un matemātikas izglītību Latvijā:
„...matemātikas un dabaszinātņu reformas realizēšana Latvijā ir vērtējama kā labs piemērs, redzama tās efektivitāte un visaptverošais raksturs ar skaidri redzamu rezultātu un tā ietekmi nākamajos 5 – 6 gados... projekts gūst sekmes, iesaistot un motivējot visas ieinteresētās puses, kuras gūst labumu no matemātikas un dabaszinātņu reformas... sevišķu iespaidu manī radīja labi pārdomātā satura reformas ieviešanas stratēģija.. .ir iespaidīgi redzēt, ka rūpīgi tiek apsvērts, kas no iepriekšējā ir jāsaglabā un rūpīgi izvērtēta citu valstu pieredze, domājot par to, kas ir jāmaina... ”