Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Skolotāju pieredze ZPD 01.06.2010 08:49

      Talsu Valsts ģimnāzijas latviešu valodas pedagogi jau 5 gadus vada fakultatīvās nodarbības „Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības pamati 7. – 9. klasē”. Šajā mācību gadā tika pārskatīta un precizēta šī fakultatīvā kursa programma. Š.g. 17. maijā 7. - 9. klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos tika atvērts metodiskais materiāls “Talsu Valsts ģimnāzijas pedagogu labā pieredze skolēnu pētniecisko darbu vadīšanā pamatskolā”. Autori ir latviešu valodas skolotājas Aija Balode, Gita Ernstsone, Ilona Heniņa, Ilze Kļaviņa, Māra Spicberga. Grāmatu tehniski palīdzēja salikt datorzinību skolotāja Ieva Smildzēja. Grāmatā apkopota Talsu Valsts ģimnāzijas pedagogu labā pieredze un izstrādātie metodiskie materiāli skolēnu pētniecisko darbu vadīšanā pamatskolā. Materiāli izmantojami latviešu valodas pedagogiem un skolēnu pētniecisko darbu vadītājiem. Materiāls turpmākai izmantošanai pieejams arī  CD formātā. Metodiskais materiāls pasākumā tika dāvināts Virbu pamatskolai, kas arī jau vairākus gadus māca skolēniem pētniecisko darbu pamatus.

Talsu Valsts ģimnāzijas metodiķe I. Kļaviņa