Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Domā citādāk - eksaktāk! 22.02.2010 20:50

Domā citādāk! Eksaktāk!


      Projekts „Dabaszinātnes un matemātika” 2010.gada 3. un 4.februārī organizēja pasākumu Latvijas skolu jauniešiem „Domā citādāk! Eksaktāk!”. Pasākuma mērķis bija rosināt skolēnos interesi par dabaszinātnēm un matemātiku, parādot iespējas skolā iegūtās zināšanas izmantot zinātniskajā darbībā un inovatīvajā uzņēmējdarbībā.
Pasākumā  piedalījās skolēni un viņu skolotāji no 32 projekta atbalsta skolām, lai divu dienu laikā tiktos ar Latvijas zinātniekiem, apmeklētu dažādas laboratorijas un uzņēmumus, lai uzzinātu, kāda ir zinātnieka ikdiena, kādas prasmes un zināšanas zinātniekam nepieciešamas darbā, kā tiek izgudroti jauni zinātniski atklājumi, kā tie tiek izmantoti uzņēmējdarbībā. Katras skolas skolēni tika iedalīti dažādās grupās (ķīmijas, fizikas, matemātikas un bioloģijas), lai pēc tam viņi varētu katrs dalīties ar saviem iespaidiem un zināšanām. Mūsu skolas pārstāvji bija 11.a klases skolēni - Ketrina Koloda, Ance Celmiņa, Gvido Slava un fizikas skolotājs Imants Fokerots.
      Nodarbībās 3.februārī katrai grupai bija iespēja tikties ar kādu Latvijas jaunajiem zinātniekiem: Kasparu Kalniņu, Līgu Grīnbergu, Jāni Jaško, Jāni Jaunbergu, Jāni Ancānu un Aivaru Vembri. Sarunās tika meklētas atbildes, piemēram, uz tādiem jautājumiem: Kāda ir zinātnieka ikdiena? Kādām īpašībām jāpiemīt personībai, lai varētu kļūt par zinātnieku? Kā top zinātnes atklājumi? Pēc tikšanās ar zinātniekiem katra grupa apmeklēja kādu no laboratorijām vai pētniecības iestādēm: LU Augu šūnu bioloģijas laboratoriju, LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģiju institūtu, LU Šūnu bioloģijas laboratoriju, LU Atomu spektroskopijas laboratoriju, LU Biomedicīnas institūtu, LU Matemātikas un informātikas institūtu, LU Radiācijas ķīmijas laboratoriju, Latvijas Organiskās sintēzes institūtu, LU Cietvielu fizikas institūtu, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Mašīnbūves fakultātes Autotransporta institūtu, RTU Fizikālās medicīnas inženierzinību profesoru grupu un RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāti. Skolēniem tika dota iespēja pašiem darboties šajās laboratorijās, viņiem tika demonstrētas jaunākās tehnoloģijas. Pirmās dienas noslēgumā jaunieši gatavoja prezentācijas, lai dalītos iespaidos ar citiem pasākuma dalībniekiem, kas gūti dienas laikā. Pēc prezentācijas bija iespēja uzdot jautājumus, ja radās kādas neskaidrības, tad rezultātā izvērsās spraigas diskusijas. Vakarā skolēni piedalījās dažādās sporta aktivitātēs un risināja erudīcijas uzdevumus. Mūsu skolas komanda ieguva godalgoto 2. vietu!
      4. februārī  skolēni un skolotāji viesojās kādā no uzņēmumiem: A/s „Grindeks”, A/s „Latvijas Finieris”, A/s „Dzintars”, SIA „Metrum”, „SAF Tehnika”, LU Botāniskajā dārzā un SIA „Lango”. Vizīšu laikā jauniešiem bija iespēja vērot to, kā strādā mūsdienu uzņēmums, kā uzņēmos Latvijā ienāk inovatīvas idejas, kādas zināšanas nepieciešamas darbiniekiem, izteikt savas idejas par to, kā katrs konkrētais uzņēmums varētu uzlabot savu darbu.
Šī bija lieliska iespēja paplašināt savu zināšanu krājumu, gūt pieredzi un draugus. Varbūt arī kādam šis pasākums palīdzēja izvēlēties savu nākotnes profesiju, kas iespējams būs saistīta tieši ar zinātni.


Ance Celmiņa,
Talsu Valsts ģimnāzijas 11.a klases skolniece