Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Matemātikas pēcpusdienas 21.01.2010 16:48

 

Matemātikas pēcpusdienas
„Matemātisko mērvienību pielietošana sadzīvē”

      Šī gada decembra mēnesī, mēs, Talsu Valsts ģimnāzijas 11. klases matemātiķi un matemātikas skolotājas L. Bieriņa, I. Paleja un M. Bašta, sagatavojām un novadījām 3 matemātikas pēcpusdienas 6. un 7. klases skolēniem, un atsaucība, kā jau ierasts, bija liela.
      Pasākumu mērķis bija parādīt un likt saprast, ka ikdiena un mūsu sadzīve nav iespējama bez matemātiskajām mērvienībām. Matemātikas apguvē šī tēma parasti ir ļoti sarežģīta un grūtības sagādā mēru pārveidošana.
11. klases skolēni bija sagatavojuši dažādus uzdevumus no ikdienas, lai interesantā veidā būtu iespējams pielietot dažādas mērvienības. Veicamo uzdevumu starpā bija recepšu pārveidošana no devas 5 cilvēkiem uz 3, pareizā tilpuma iegūšana, ja doti citu tilpumu trauki, pirkuma summas aprēķināšana, ja veikalā dotas atlaides, kā arī iespēja piemērot klienta karti. Viens no aizraujošākajiem uzdevumiem izrādījās mājokļa izveidošana no dotajiem klučiem ar nosacījumu, ka jāaprēķina iegūtās ēkas tilpums. Lai gan šķita, ka sagatavotie uzdevumi bija diezgan sarežģīti, izjūtot komandas vienotību, atbalstu, neviens uzdevums nepalika neatrisināts, un organizatori nonāca pie pārsteidzoša secinājuma, ka dažreiz jaunākie spēj izdomāt lieliskas pieejas pat ļoti sarežģītiem uzdevumiem. Pasākumu laikā valdošā pozitīvā gaisotne iedrošināja arī tos skolēnus, kam matemātikas apgūšana sagādā grūtības.
Neizpalika arī apbalvošana - komandas saņēma pateicības rakstus, uzvarētāju komanda ieguva arī mazas pārsteigumu balviņas, īpaši atsaucīgākie un aktīvākie saņēma specbalviņas.
       Pēc pasākuma 11.- tie atzina, ka iegūta lieliska pieredze pasākumu vadīšanā, kā arī pieredze veicamo uzdevumu atlasē (ar domu, lai dalībniekiem būtu interesanti). Savukārt,  sacensību dalībnieki atzina, ka ne vienmēr mērvienības ir tik sarežģīti un nesaprotami pārveidot, kā tas dažbrīd liekas matemātikas stundā.
Šādas nodarbības dod izpratni, ka mērvienības mūsu dzīvē ir ļoti svarīgas, nepieciešamas, un tādēļ stundā ir vērts visu censties pienācīgi apgūt. 

*** 
Inguna Paleja, matemātikas skolotāja,
Ieva Indriksone, ģimnāziste.