Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Labinieki 2009./2010.m.g. 24.12.2009 17:22

 

Par labiem un teicamiem mācību darba rezultātiem, beidzot 2009./2010.m.g. 1.semestri,
sveicam Talsu 2. pamatskolas izglītojamos

 

 

 5.a klasē

 A. Alsbergu, P. Ansbergu, D. Grīnfeldi, R. Grīnvaldi, M.J. Marcinkeviču,
K. Ozoliņu, M. Puduri, R. Riekstiņu

 5.b klasē

 A. Balodi, K. Blumbergu, L.E. Cīruli, D. Dadzi, M. Dārznieci,
N. Dragūni, E. Gādmani, B. Karlsbergu, M. Komulu, D. Lāci,
A.T. Lasi, A. Ošiņu, M. Svinsteri

 5.c klasē

 K.V. Afoņinu, M.C. Birznieci, E.R. Brāli, R. Dambergu, S. Kļaviņu,
M.E. Rubeni, A. Kuzmu, I.E. Ķīli, U. Skujiņu, S.L. Vītolu

 6.a klasē

 N. Freimani, V. Kondrovu, H. Sebri, K. K. Tomašūnu

 6.b klasē

 U. Paipalu

 

 

 

Par labiem un teicamiem mācību darba rezultātiem, beidzot 2009./2010.m.g. 1.semestri,
sveicam Talsu Valsts ģimnāzijas izglītojamos

 

 

 7.a klasē

 K. Āboliņu, E. Bidzāni, R. Cietvīru

 7.b klasē

 E. Kārkli

 8.a klasē

 A. Admidiņu, U. Eglienu, E. Hartmani, A. Lembergu

 8.b klasē

 Niklāvu Kālbergu, Agnesu Štrausu

 9.a klasē

 B. Eiermani, L. Mateviču, L. Pūkaini, A. Šulci, I. Vadoni

 9.b klasē

 S. Pētersoni, S. Plūdumu, K. Pūcīti

 10.a klasē

 I. Alsbergu, A. Beķeri, I. Beti, I. Krotovu, V. Priedīti

 10.b klasē

 K. Freimani

 10.c klasē

 A. Kiršteinu

 10.d klasē

 D. Gāgu

 11.a klasē

 A. Celmiņu, K. Kolodu

 11.b klasē

 I. Draguni, M. Rodziku, D. Vāni

 12.a klasē

 A. Japiņu, D. Beti, J. Lakševicu, M. Vilku

 12.c klasē

 Z. Feldmani, Z. Kālbergu