Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Projekts „Dabaszinātnes un matemātika” 19.10.2009 14:27

       Lai dabaszinības un matemātiku 7. – 9. klašu skolēni apgūtu interesanti, saistīti ar reālo dzīvi un izmantojot mūsdienīgas mācību metodes un elektroniskos mācību līdzekļus, kā arī e-vides sniegtās iespējas, Izglītības un zinātnes ministrija ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu ir uzsākusi projekta „Dabaszinības un matemātika” realizāciju. Šobrīd tiek īstenota projekta 1. kārta, kurā iesaistītas 58 pilotskolas no visiem Latvijas reģioniem.
Arī Talsu Valsts ģimnāzija no 2009. gada jūnija ir projekta „Dabaszinības un matemātika” pilotskola. Projekta aktivitātes paredz:
- dažādu projektā izstrādāto materiālu aprobāciju,
- pasākumus skolēnu intereses veicināšanai par dabaszinībām un matemātiku,
-  veidot atbalsta sistēmu pedagogu tālākizglītībai.
Projektā darbojas tālāk minētie Talsu Valsts ģimnāzijas pedagogi: bioloģijas skolotājas A. Rituma, A. Vahšteine, fizikas skolotājs I.Fokerots, ķīmijas skolotājs O.Gūtmanis, matemātikas skolotāja I.Biedriņa.

Ilze Kļaviņa,metodiķis