Lietotāja profils
Ielogojies ar kādu no sociālajiem tīkliem

draugiem.lv twitter.com facebook.com
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

12. klašu eksāmenu rezulātu apkopojums 08.08.2009 00:33

Talsu Valsts ģimnāzijas izglītības kvalitātes izvērtējums 2008./2009. mācību gadā

     Ģimnāzijā mācību darba un izglītības kvalitātes galvenais rādītājs ir 12. klašu skolēnu rezultāti valsts noteiktajos centralizētajos eksāmenos (CE) latviešu valodā un literatūrā, angļu valodā, krievu valodā, matemātikā, vēsturē, fizikā, ķīmijā, bioloģijā un citos valsts pārbaudījumos.

     Apkopojot, salīdzinot un izvērtējot A, B un C līmeņus skolēnu saņemtajos sertifikātos, var konstatēt, ka skolēnu sasniegums šajā nozīmīgākajā izglītības kvalitātes rādītājā ģimnāzijā kopumā ir augstā līmenī 86 %. 75 absolventi eksāmenos ieguva 280 vērtējumus. No tiem 19 eksāmenu vērtējumi bija A līmenī, 111 – B līmenī, 111 – C līmenī, 35 – D līmenī, 4 – E līmenī.
           

 • No 74 skolēniem A līmenī latviešu valodas un literatūras eksāmenu nokārtoja R. Cietvīrs, K.Pudāne, M. Rudzītis (sk. A. Balode), B. Nelsone (sk. I. Heniņa), K.Gāga, J. Jesineviča (sk. I. Kļaviņa). Rezultāti kopumā ir ļoti labi, jo A, B, C līmenis 97 % (72 skolēniem).

 •  No 74 skolēniem A līmenī CE angļu valodā nokārtoja M. Bērziņš, M. Gaigala, M. Rudzītis, B. Nelsone (sk. G. Lejasmeiere), T. Freibergs, A. Alsbergs (sk. L. Zepa). Salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu rezultāti ir stabili – A, B, C līmenis ir 90 % (67 skolēniem).

 •  No 3 skolēniem A līmenī krievu valodas CE nokārtoja M. Aļeksejeva (sk. Ā.Reinholde). Rezultāti kopumā ir teicami A, B, C līmenis ir 100%.
   No 74 skolēniem, kuriem matemātikas eksāmens bija pirmo reizi obligātais eksāmens, A līmenī vērtējums ir R. Cietvīram un E. Cīrulim (sk. I. Biedriņa). Kopumā A, B, C līmeņi ir 67 % (50 skolēniem). Rezultāti kopumā ir ar pozitīvu attīstības dinamiku.

 • A līmenī CE vēsturē no 22 skolēniem eksāmenu nokārtoja J. Balders (sk. A. Grūbe). Kopumā A, B, C līmeņi ir 90% (20 skolēniem).

 • CE fizikā kārtoja 16 skolēni. A līmenī eksāmenu nokārtoja M. Rudzītis (sk. I. Fokerots). Salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu rezultāti ir ļoti labi. Kopumā A, B, C līmeņi ir 93 % (15 skolēniem).

 • CE kārtoja 4 skolēni. Vērtējumi kopumā labi, A, B ,C līmeņi 50% (2 skolēniem).
  13 skolēni kārtoja CE bioloģijā. Vērtējumi salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu ir ar augšupejošu dinamiku un stabili. A līmenī eksāmenu nokārtoja M. Ventiņa, A. Kalniņa (sk. A Rituma). Kopumā A, B, C līmeņi ir 92% (12 skolēniem).

 • Biznesa ekonomisko pamatu eksāmenu kārtoja 41 skolēns. Rezultāti apliecina, ka skolēnu zināšanas un prasmes ir atbilstošas ieguldītajam darbam.
  Ģeogrāfijas eksāmenu kārtoja 71 skolēns. Vidējā atzīme 5,8 balles.
   
  Iegūto A līmeņu skaits Talsu Valsts ģimnāzijā un Talsu rajonā kopumā

             Iegūto A līmeņa skaits Talsu Valsts ģimnāzijā un Talsu rajonā kopumā apliecina , ka ģimnāzijas audzēkņu rezultāti kā ik gadus ir izteikti augstāki par vidējiem rādītājiem rajona vidusskolās, t.i., 43 % no kopējo A rezultātu skaita. Pozitīvi vērtējams, ka mācību priekšmetu skaits , kuros iegūti izcili rezultāti, ir liels un daudzpusīgs. 

            Valsts pārbaudījumu rezultāti 2008./ 2009. mācību gadā apliecina, ka Talsu Valsts ģimnāzijas izglītības kvalitāte ir laba un stabila ar pozitīvu attīstības dinamiku.

 Absolventi!
Kur gribasspēks un intelekts iet roku rokā, tur allaž atrodama kāda izeja”/A. Konans Doils/

Sagatavoja M. Spicberga, I. Paleja                                                                16.07.2009.