Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Skolēnu mācību firmas 29.06.2009 11:26

 

 SKOLĒNU MĀCĪBU FIRMU DARBS
2008./2009.MĀCĪBU GADĀ
 Jau vairākus gadus Talsu Valsts ģimnāzijā sadarbībā ar Junior Achievment – Latvija tiek realizēta  programma „Skolēnu mācību firmas”. Šo programmu IZM atzinusi par mācību metodi, kas palīdz jauniešos attīstīt uzņēmējspējas. 
2008./2009.mācību gadā TVĢ tika nodibinātas 5 skolēnu mācību firmas, kurās darbojās sekojoši 11.b klases skolēni:

SMF SIA „Salmu maišelis” – Aigars Veitners
     Laine Ieviņa
     Ieva Spalvena

SMF SIA „T - Graphic” – Gatis Vaitovskis
          Rolands Koršunovs
          Kristaps Freimanis
          Gatis Jugāns

SMF SIA „Man kabatā” – Laura Kadakovska
          Zane Zaļkalne
          Ieva Dērica
          Lelde Boitmane

SMF SIA „Shirt” – Emīls Blūms – Blūmanis
          Einārs Demiters
          Rihards Sproģis
          Roberts Fārenhorsts

SMF SIA „Party maker” – Paula Eiermane
           Līva Rubene
           Elīna Grīnberga

 • Mācību gada laikā skolēni tika iesaistīti sekojošās aktivitātēs:
  18.09.2008. SMF pārstāvji piedalījās ievadseminārā Rīgas Ekonomikas Augstskolā par JAL un SMF darbību Latvijā un ārpus tās robežām;

 


 • 21.10.2008. SMF pārstāvji piedalījās seminārā REA par mārketingu un tā  darbības pamatprincipiem;

 • 14.02.2009. SMF SIA „Salmu maišelis”, SIA „T - Graphic”, SIA „Man kabatā”,  SIA „Shirt” piedalījās Valentīndienas tirdziņā „Talsu Centrā”. SIA „Salmu maišelis” ieguva atzinību par labāko reklāmu.

 • 06.03. un 07.03.2009. dalība starptautiskajā SMF festivālā, tika iegūtas atzinības par aktīvu līdzdarbošanos.

 • 26.03.2009. TVĢ tika noorganizēts tirdziņš, kurā visas SMF piedalījās ar saviem ražojumiem, arī SIA „Party maker”, organizējot aktivitātes pasākuma apmeklētājiem.

 • 16.05.2009. SMF SIA „Man kabatā” piedalījās vietējo ražotāju tirdziņā pie Talsu administratīvā centra.

 • SMF tika izveidotas mājas lapas.
 • Mācību gada laikā uz JAL biroju tika sūtītas starpatskaites par paveikto. Mācību gada beigās visas firmas iesniedza atskaites  par darbības rezultātiem, likvidācijas atskaiti un tika likvidētas.
  Daži secinājumi, kas minēti SMF likvidācijas atskaitēs 

 • Lai veiksmīgi vadītu firmu, ir jābūt lielai atbildības sajūtai.

 •  Lai veiksmīgi pārdotu saražoto, ir jābūt iemaņām, kā runāt ar pircējiem, un kā pareizi pasniegt savu produkciju.

 •  Firmas dalībniekiem ir jābūt vienotiem, lai viss iecerētais izdotos.
  Nu jau likvidēto firmu dalībnieki jauno SMF dibinātājiem iesaka uzdrošināties un nebaidīties kļūdīties.

     komerczinību skolotāja
Ieva Sebre