Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Jaunumi skolas bibliotēkā 16.04.2009 20:50

Jaunumi skolas bibliotēkā

Augusēvičs J., Ozols J., Treiguts E. „Datorzinības. Uzdevumi un to risinājumi”
Mika V. „Access pamati”
Andžāns A., Škuškovnika Z., Johannessons B. „Latvijas 26.-32. atklātās matemātikas olimpiādes”  9.-12.klases
Andžāns A., Šuškovnika Z., Johannessons B. „Latvijas atklātās matemātikas olimpiādes” 5.-9.klases
Andžāns A., Daļecka M., Johannessons B. „Sagatavošanās olimpiādes matemātikā” 4.-9.klasēm
Kristapsone S. „Zinātniskā pētniecība studiju procesā”
Vanaga V. „Galda klāšanas pamatprincipi’’
Piras Claudia & Roetzel Bernhard „Ladies A Guide to Fashionand Style”
Иллюстрированная история „Русская парфюмерия.”
„Talsu novads skolēnu pētnieciskajos darbos”
Onomastika Lettica 3.laidiens
Staburova J. „Ķīniešu valodas īpašvārdi un to atveide latviešu valodā.” teorētiskie un praktiskie aspekti
Valsts valodas aģentūra „Valodas aktualitātes”
Ernstsone V., Tīdriķe L. „Jauniešu valoda”
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi 2008/Nr.3
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi 2009/Nr.4
Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2005.-2014.gadam
Valodu prasmes ietekme uz ekonomiski aktīvo iedzīvotāju dzīves kvalitāti

16.04.2009.