Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Konkurss skolēniem 08.01.2008 23:33

Talsu televīzija piedāvā interesantu iespēju skolēniem parādīt savas zināšanas, iemaņas un prasmes darbā ar IKT, piedaloties konkursā.
Konkursa tēma ir: Talsu TV raidījumu ievada, nobeiguma un starpsižetu efektu vizuālo noformējuma izveidošana.
Sīkāku informāciju skatīt www.talsi.lv