Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Atvērto durvju dienas augstskolās 06.04.2009 14:56

 


ATVĒRTO DURVJU DIENAS AUGSTSKOLĀS UN KOLEDŽĀS
2009. GADA APRĪLĪ

Augstskolas

Rīga
Augstskola Atvērto durvju diena
Latvijas Universitāte  3.04.09. plkst.12.00 (Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāte, Visvalža ielā 4a);
3.04.09. plkst.10.00 un 14.00 (Sociālo zinātņu fakultāte, Lomonosova ielā 1);
3.04.09. plkst.11.00 (Ekonomikas un vadības fakultāte, Raiņa bulvārī 19);
3.04.09. plkst.14.00 (Teoloģijas fakultāte, Raiņa bulvārī 19);
6.04.09. plkst.12.00 (Medicīnas fakultāte, Raiņa bulvārī 19);
6.04.09. plkst.12.00 (Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte, Alberta ielā 10);
7.04.09. plkst.12.00 (Ķīmijas fakultāte,
Kr. Valdemāra ielā 48);
7.04.09. plkst.12.00 (Vēstures un filozofijas fakultāte, Brīvības bulvārī 32 – vēstures bakalaura programmā), plkst. 14.00 – filozofijas bakalaura programmā);
7.04.09. plkst.13.00 (Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Jūrmalas gatvē 74/76);
7.04.09. plkst.13.00 (Juridiskā fakultāte, Raiņa bulvārī 19);
8.04.09. plkst.12.00 (Bioloģijas fakultāte, Kronvalda bulvārī 4);
8.04.09. plkst.12.30 (Fizikas un matemātikas fakultāte, Raiņa bulvārī 19);
8.04.09. plkst.12.30 (Datorikas fakultāte, Raiņa bulvārī 19);
9.04.09. plkst.12.00 (Modernu valodu fakultāte, Visvalža ielā 4a).
Rīgas Stradiņa universitāte 25.04.09. plkst. 12.00 Dzirciema ielā 16.
Banku augstskola Informācija un konsultācijas darba dienās no 8.00 līdz 20.00 Studiju informācijas centrā, t. 67360133.
Rīgas Ekonomikas augstskola Informācija un konsultācijas: office@sseriga.edu.lv.
Rīgas Tehniskā universitāte 4.04. 09. plkst. 10.00 – 14.00 RTU lielajā aulā – Kaļķu ielā 1 (vispārējā informācija un informācijas pasākumi pa fakultātēm).
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola  25.04.09. plkst. 11.00 Imantas 7. līnijā 1.

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija Konsultācijas reflektantiem – 17.04.09. (programmā „Diriģēšana”);
25.04.09. (konsultāciju grafiku sk. www.jvlma.lv  Uzņemšana).

Latvijas Kultūras akadēmija 4.04.09. plkst. 12.00 – 14.00 Ludzas ielā 24.
Latvijas Mākslas akadēmija 27.04.09. – 30.04.09. (studentu darbu skates) Kalpaka bulv. 13. Skašu grafiks: www.lma.lv  Studentiem.

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija 24.04.09. plkst. 9.00 Ezermalas ielā 6/8.
Latvijas Policijas akadēmija Konsultācijas reflektantiem – darba dienās no 8.00 līdz 16.30 Ezermalas ielā 8 (jāņem līdzi personas apliecinošais dokuments).
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 7.04.09. plkst. 12.00 Brīvības gatvē 333.
Baltijas Starptautiskā akadēmija 18.04.09. plkst. 11.00 (krievu valodā), 13.00 (latviešu valodā);
28.04.09. plkst. 16.00 (latviešu un krievu valodā)
Lomonosova ielā 4.
Biznesa augstskola “Turība” 2.04.09. plkst. 19.00, 4.04.09. plkst. 12.00
Graudu ielā 68.
Ekonomikas un kultūras augstskola 18.04.09. un 23.05.09. plkst. 11.00  Lomonosova ielā 1, korp.1.
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola  28.04.09. plkst. 11.00   Lomonosova ielā 1, korp. V.
Psiholoģijas augstskola 18.04.09. plkst. 11.00 (krievu valodā), 13.00 (latviešu valodā) Lomonosova ielā 4.
Rīgas Aeronavigācijas institūts 18.04.09. plkst.9.00 Mežkalnu ielā 9a.
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 15.04.09. plkst. 15.00 Meža ielā 3.
Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola “Attīstība’’ 18.04.09. plkst. 12.00 Eiženijas ielā 1.
Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola Katru pirmdienu no plkst. 16.00 (līdz jūlijam) Bruņinieku ielā 65.
Sociālo tehnoloģiju augstskola 5.04.09. un 26.04.09. plkst.11.00
 Bezdelīgu ielā 12.
Transporta un sakaru institūts  25.04.09. plkst. 15.00 Lomonosova ielā 1, korp.4.
Rīgas rajons
Latvijas Kristīgā akadēmija 24.04.09. plkst. 10.00 Jūrmalā, Bulduros, 5. līnijā 3.
Alūksnes rajons
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Alūksnes filiāle 07.04.09. plkst. 11.00 Alūksnē, Pils ielā 21.
Bauskas rajons
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Bauskas filiāle 18.04.09. plkst. 10.00 Bauskā,
Dārza ielā 9.
Cēsu rajons
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Cēsu filiāle 25.04.09. plkst. 10.00 Cēsīs, Lielā Katrīnas ielā 2.
Biznesa augstskolas „Turība” Cēsu filiāle 18.04.09. Cēsīs, Paegles ielā 1.
Daugavpils rajons
Daugavpils Universitāte 23.04.09. plkst. 12.00 Daugavpilī, Parādes ielā 1.
Konsultācijas reflektantiem darba dienās no plkst. 10.00 līdz 12.00 un no plkst. 14.00 līdz 16.00  Vienības ielā 13 Studiju daļā
Izbraukumi uz skolām, t. 65425564.
Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolas ‘’Attīstība’’ Daugavpils filiāle 29.04.09. plkst. 14.00 Daugavpilī, Dobeles ielā 30.
Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāle 11.04.09. plkst. 12.00 Daugavpilī, Smilšu ielā 90.
Transporta un sakaru institūta Latgales filiāle 16.04.09. Daugavpilī, Varšavas ielā 43b.
Jelgavas rajons
Latvijas Lauksaimniecības universitāte Konsultācijas reflektantiem augstskolas uzņemšanas komisijā Jelgavā, Lielajā ielā 2, t. 63023063, sabiedrisko attiecību nodaļā, t. 63028951.
Izbraukumi uz skolām, t. 63028951.
Jēkabpils rajons
Biznesa augstskolas „Turība” Jēkabpils  filiāle 9.05.09. (informācija: 65236398)
Jēkabpilī, Pasta ielā 1.

Kuldīgas rajons
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Kuldīgas filiāle 24.04.09. plkst. 10.00
Kuldīgā, Kalna ielā 19.
Liepājas rajons
Liepājas Universitāte 4.04.09. plkst. 11.00
Liepājā, Lielajā ielā 14.
Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāle 25.04.09. plkst. 10.00
Liepājā, Vānes ielā 4.
Biznesa augstskolas „Turība” Liepājas filiāle 18.04.09. plkst. 14.00
Liepājā, Raiņa ielā 5.
Madonas rajons
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Madonas filiāle 22.04.09. plkst. 11.00 Madonā, Saieta laukuma 1.
Rēzeknes rajons
Rēzeknes augstskola 17.04.09. plkst. 10.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 90 (Ekonomikas fakultātei) , plkst. 12.00 Atbrīvošanas alejā  115 (Inženieru, Pedagoģijas, Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātēm).
Informācija reflektantiem Sabiedrisko attiecību nodaļā, t. 64622881 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.
Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolas „Attīstība’’ Rēzeknes filiāle 29.04.09. plkst. 11.00 Rēzeknē,
Viļānu ielā 2.
Valmieras rajons
Vidzemes Augstskola 4.04.09. plkst. 11.00 Valmierā, Cēsu ielā 4.
Informācija reflektantiem: 64207347, studijas@va.lv.
Konsultācijas: studiju daļā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.
Ventspils rajons
Ventspils Augstskola Informācijas tehnoloģiju fakultātes  reflektantiem – 18.04.09. plkst. 12.00 Ventspilī, Inženieru ielā 101a.
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Ventspils filiāle 24.04.09. plkst. 11.00
Ventspilī, Saules ielā 16.


Koledžas

Rīga
Koledža Atvērto durvju diena
Latvijas Kultūras koledža 25.04.09. Bruņinieku ielā 57.
Atvērtas lekcijas reflektantiem – no 27.04.09. līdz 30.04.09. Informācija: www.kulturaskoledza.lv  Jaunumi.

Rīgas Celtniecības koledža Informācija reflektantiem darba dienās no 9.00 līdz 17.00 A. Gaiziņa ielā 3,
t. 67228726.
Rīgas Medicīnas koledža 7.04.09. plkst. 12.00 Hipokrāta ielā 2.
Rīgas Tehniskā koledža 25.04.09. no plkst. 10.00 līdz 14.00
Braslas ielā 16.
Rīgas Uzņēmējdarbības koledža Konsultācijas reflektantiem darba dienās mācību daļā Hanzas ielā 22, t. 67356066.
Rīgas 1. Medicīnas koledža 03.04.09.  un no 06.04.09. līdz 09.04.09. no plkst. 10.00 līdz 16.00 Tomsona ielā 37.
Sarkanā Krusta medicīnas koledža 9.04.09. no plkst.12.00 līdz 14.00 J.Asara ielā 5.
Valsts policijas koledža 3.04.09. plkst. 10.00 Jūrmalā, Kauguros, Skolas ielā 44.
Alberta koledža 25.04.09. plkst.11.00 (programmām „Mazo uzņēmumu ekonomika un organizācija”, „Mazo uzņēmumu ekonomika un projektu vadība”, „Grāmatvedība”)
Skolas ielā 22.
Biznesa vadības koledža Konsultācijas darba dienās plkst. 9.00 – 18.00 Salaspils ielā 14, 202. kab.
Grāmatvedības un finanšu koledža 7.04.09. plkst. 12.00, 8.04.09. plkst. 16.00 Gogoļa ielā 13-5.
Juridiskā koledža Katra mēneša pēdējā sestdienā plkst. 15.15 Kronvalda bulv. 1a, 204. kab. (līdz septembrim).
Karjeras izaugsmes koledža 18.04.09. plkst. 11.00 Elizabetes ielā 31
Latvijas biznesa koledža Informācija reflektantiem: darba dienās no 10.00 līdz 18.00, sestdienās no 10.00 līdz 12.00 Informācijas centrā, t. 67272255.
Rīgas rajons
Paula Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledža 3.04.09. no plkst. 10.00 līdz 15.00 Jūrmalā, Bulduros, Vidus prospektā 36-38.
Sociālās integrācijas valsts aģentūras  koledža RRC 03.04.09. no plkst. 10.00 līdz 15.00.  Dubultos, Slokas ielā 61.
Daugavpils rajons
Daugavpils Medicīnas koledža 28.04.09.plkst. 11.00 Daugavpilī, Varšavas ielā 26a.
Informācija reflektantiem: 65437943.
Jēkabpils rajons
Jēkabpils Agrobiznesa koledža Reflektantiem ar pamatskolas izglītību -18.04.09. plkst. 11.00, reflektantiem ar vidusskolas izglītību – 25.04.09. no plkst. 10.00 līdz 16.00 Jēkabpilī, Pasta ielā 1.
Liepājas rajons
Liepājas Medicīnas koledža 23.04.09. plkst. 10.00 Liepājā, Riņķu ielā 24/26.


Ludzas rajons
Malnavas koledža 17.04.09. plkst. 10.00 Malnavā, p.n. Vītoli. Informācija reflektantiem: 65733425.
Rēzeknes rajons
Valsts Robežsardzes koledža Plānota aprīļa beigās-maijā. Informācija reflektantiem: 64603690. Rēzeknē, Zavoloko ielā 8.