Lietotāja profils
Ielogojies ar kādu no sociālajiem tīkliem

draugiem.lv twitter.com facebook.com
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Gribi mācīties ģimnāzijā?

Uzņemšana mācībām ģimnāzijā 2019./2020.m.g.

Pievienojies Talsu Valsts ģimnāzijas saimei!

 
Dokumentu pieņemšana 207./208. kab.
 
 

Iesniedzamie dokumenti 7.klašu skolēniem:

1) vecāku iesniegums uz ģimnāzijas veidlapas;

2) uzrādīt skolēna personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte);

3) liecības kopija, uzrādīt oriģinālu;

4) medicīniskā izziņa (profilaktiskā apskate no ģimenes ārsta).

Divpusējā līguma noslēgšana.

 

Iesniedzamie dokumenti 10.klašu skolēniem:

1) vecāku iesniegums uz ģimnāzijas veidlapas;

2) uzrādīt skolēna personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte);

3) apliecība par pamatizglītību un sekmju lapas kopija, uzrādīt oriģinālu;

4) medicīniskā izziņa (profilaktiskā apskate no ģimenes ārsta).

Divpusējā līguma noslēgšana.

Informācija par iestāšanos ģimnāzijā: tālr. 63291765

Izglītības programmas skatīt zemāk!

Uz tikšanos ģimnāzijā!

 

KVALITĀTE

Ģimnāzijas skolēnu un skolotāju darba kvalitāti katru gadu apliecina 12. klašu jauniešu iegūtie rezultāti valsts pārbaudes darbos, kas ir pamats turpmākajai izglītībai Latvijas un Eiropas augstskolās.

 

PROGRAMMAS

Vispārējā pamatizglītības programma (7.-9. klasēm)


Izglītības programmas vidusskolā:

vispārizglītojošā A virziena programma (ar padziļinājumu angļu valodā, ģeogrāfijā, ekonomikā):

angļu valoda 5 st. un matemātika 4 st. nedēļā, 3 gadus mācību kurss ekonomikā un ģeogrāfijā, arī tādi mācību priekšmeti kā kulturoloģija, filozofija, politika un tieslietas.

 

vispārizglītojošā B virziena programma (ar padziļinājumu ekonomikā, komerczinībās):

angļu valoda 5 st. un matemātika 4 st. nedēļā, 3 gadus mācību kurss ekonomikā un ģeogrāfijā, arī tādi mācību priekšmeti kā komerczinības (t.i., tirgzinības, vadības zinības, mārketings, lietišķā etiķete, grāmatvedības pamati), psiholoģija un filozofija.

 

matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma:

matemātika 6 stundas nedēļā, tādi eksaktie mācību priekšmeti kā fizika un ķīmija - 3 st. nedēļā, angļu valoda 10. klasē 4 st. 11. un 12. kl. jau 5 mācību st.nedēļā; skolēni apgūst arī tādus mācību priekšmetus kā programmēšanas pamatus, tehnisko grafiku, ekonomiku.