Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Gribi mācīties ģimnāzijā?

Sākusies uzņemšana

2024./2025. mācību gadam

Informācija par uzņemšanu 1. klasē: direktors Gundars Sebris 29474681, direktora vietniece Iveta Kālberga 29231892, lietvedība 63291765. 

Nāc, pievienojies mums! 

 


Lai pieteiktos uzņemšanai Talsu Valsts ģimnāzijā, jāaizpilda iesniegums, kuru lūdzam iesūtīt uz e-pasta adresi talsugimnazija@talsi.lv
Iesniegums te:

 
 
 

 2022.gada video: 
 


Informācija par uzņemšanu 1. klasē: direktors Gundars Sebris 29474681, direktora vietniece Iveta Kālberga 29231892, lietvedība 63291765.

 

Uzņemšana mācībām ģimnāzijā

Uzņemam skolēnus 1., 7. un 10. klasē, kā arī citās klašu grupās.

 

Informācija par uzņemšanu 10. klasē 

Ģimnāzijas skolēnu un skolotāju darba kvalitāti katru gadu apliecina 12. klašu jauniešu iegūtie rezultāti valsts pārbaudes darbos, kas ir pamats turpmākajai izglītībai Latvijas un Eiropas augstskolās.

Talsu Valsts ģimnāzija piedāvā 9 padziļinātos kursus un iespējas dažādi tos kombinēt:

angļu valoda,

latviešu valoda un literatūra,

matemātika,

programmēšana,

fizika,

ķīmija,

bioloģija,

ģeogrāfija,

sociālās zinātnes.

 

Matemātikas un inženierzinātņu virziens piemērots skolēniem:

 • kuriem interesē fizika, programmēšana, matemātika kā nozare, 
 • kuri plāno studēt inženierzinātnes, IKT,
 • kuri vēlas profesionāli darboties mašīnbūves, mehānikas, enerģētikas, elektronikas, elektrotehnikas, telekomunikāciju, būvinženierijas, industriālā dizaina, informācijas tehnoloģiju nozarē, 
 • kuri plāno darbību drošības, glābšanas un militārajos dienestos.
 

Dabaszinātņu un medicīnas virziens piemērots skolēniem:

 • kuriem interesē ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija, 
 • kuri plāno studēt materiālzinātni, medicīnu, veterināriju, farmāciju, uzturzinātni, sabiedrības veselību, psiholoģiju, 
 • kuri vēlas profesionāli darboties vides zinātnēs, lauksaimniecības, mežsaimniecības nozarē.
 

Vides un zemes zinātņu virziens piemērots skolēniem:

 • kuriem interesē  ģeogrāfija, bioloģija.
 • kuri vēlas profesionāli darboties vides zinātnēs, lauksaimniecības, mežsaimniecības, enerģētikas, ekoloģijas, loģistikas, sabiedrības pārvaldības nozarē.


Valodu un sociālo zinātņu virziens piemērots skolēniem:

 • kuriem interesē sociālās zinātnes, valodas, ģeogrāfija,
 • kuri vēlas jau vidusskolas laikā dibināt savu skolēnu mācību uzņēmumu,
 • kuri plāno studēt filozofiju, teoloģiju, politoloģiju, jurisprudenci, starptautiskās attiecības, sociālās zinātnes, žurnālistiku, tulkošanu, filoloģiju, uzņēmējdarbību, ekonomiku, pedagoģiju, psiholoģiju, humanitārās zinātnes,
 • kuri vēlas profesionāli darboties pakalpojumu nozarē, tūrisma industrijā,
 • kuriem patīk sociālais darbs un aprūpe, darbs ar cilvēkiem.
 

Informācija par uzņemšanu un mācību virziena izvēli: direktors Gundars Sebris 29474681, direktora vietniece Ilze Kļaviņa 29331323.

 

Iesniedzamie dokumenti 10. klašu skolēniem:

1) vecāku iesniegums uz ģimnāzijas veidlapas;

2) uzrādīt skolēna personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte);

3) apliecība par pamatizglītību un sekmju lapas kopija, uzrādīt oriģinālu;

4) medicīniskā izziņa / profilaktiskā apskate no ģimenes ārsta (iesniegt līdz jaunā mācību gada sākumam).

Divpusējā līguma noslēgšana ar izglītojamā vecākiem.

  

Informācija par uzņemšanu 7. klasē

Uzņemam skolēnus vispārējās pamatizglītības (1.-9.klase) programmā.

Iesniedzamie dokumenti 7.klašu skolēniem:

1) vecāku iesniegums uz ģimnāzijas veidlapas;

2) uzrādīt skolēna personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte);

3) liecības kopija, uzrādīt oriģinālu;

4) medicīniskā izziņa / profilaktiskā apskate no ģimenes ārsta (iesniegt līdz jaunā mācību gada sākumam).

Divpusējā līguma noslēgšana ar izglītojamā vecākiem.

 


 

Aicinām iepazīties ar informāciju par pārmaiņām izglītības sistēmā sadaļā "Skola 2030":

https://www.tvg.edu.lv/lv/aktualitates/izglitibas-programmas/skola-2030/

https://www.skola2030.lv/lv 

 

Uz tikšanos ģimnāzijā!