Lietotāja profils
Ielogojies ar kādu no sociālajiem tīkliem

draugiem.lv twitter.com facebook.com
Ieskaties
Notikumu kalendārs
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Gribi mācīties ģimnāzijā?

Uzņemšana mācībām ģimnāzijā 2021./2022.m.g.

Uzņemam skolēnus 1., 7. un 10. klasē, kā arī citās klašu grupās.

Lai pieteiktos uzņemšanai Talsu Valsts ģimnāzijā, jāaizpilda iesniegums, kuru lūdzam iesūtīt uz e-pasta adresi talsugimnazija@talsi.lv

Iesniegums:

Informācija par uzņemšanu: direktors Gundars Sebris 29474681, metodiķe Ilze Kļaviņa 29331323,

lietvedība 63291765.

 

Iinformācija par katru klašu grupu atsevišķi!

10. klasē uzņemšana turpinās! Pieteikumu pieņemšana lietvedībā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, apmeklējuma laiku iepriekš saskaņojot pa tālr. 63291765

Talsu Valsts ģimnāzija skolēniem no 2020. gada 1. septembra piedāvā 10. klasē uzsākt mācības 3 virzienos:

 • vispārējās vidējās izglītības programmas matemātikas un inženierzinātņu kursā,
 • vispārējās vidējās izglītības programmas dabaszinātņu kursā,
 • vispārējās vidējās izglītības programmas valodu un sociālo zinātņu kursā.
 

Talsu Valsts ģimnāzija piedāvā 7 padziļinātos kursus un iespējas dažādi tos kombinēt, kā arī papildināt ar ģimnāzijas piedāvātajiem specializētajiem kursiem.

Matemātikas un inženierzinātņu virziens piemērots skolēniem:

 • kuriem interesē fizika, matemātika kā nozare, 
 • kuri plāno studēt inženierzinātnes, IKT, 
 • kuri vēlas profesionāli darboties mašīnbūves, mehānikas, enerģētikas, elektronikas, elektrotehnikas, telekomunikāciju, būvinženierijas, industriālā dizaina, nozarē, 
 • kuri plāno darbību drošības, glābšanas un militārajos dienestos.
 

Dabaszinātņu virziens piemērots skolēniem:

 • kuriem interesē ķīmija, bioloģija, 
 • kuri plāno studēt materiālzinātni, medicīnu, veterināriju, farmāciju, uzturzinātni, sabiedrības veselību, psiholoģiju, 
 • kuri vēlas profesionāli darboties vides zinātnēs, lauksaimniecības, mežsaimniecības nozarē.
 

Valodu un sociālo zinātņu virziens piemērots skolēniem:

 • kuriem interesē sociālās zinātnes un valodas,
 • kuri vēlas jau vidusskolas laikā dibināt savu skolēnu mācību uzņēmumu,
 • kuri plāno studēt filozofiju, teoloģiju, politoloģiju, jurisprudenci, starptautiskās attiecības, sociālās zinātnes, žurnālistiku, tulkošanu, filoloģiju, uzņēmējdarbību, ekonomiku, pedagoģiju, psiholoģiju, humanitārās zinātnes,
 • kuri vēlas profesionāli darboties pakalpojumu nozarē, tūrisma industrijā,
 • kuriem patīk sociālais darbs un aprūpe, darbs ar cilvēkiem.
 

Informācija par uzņemšanu un mācību virziena izvēli: direktors Gundars Sebris 29474681, metodiķe Ilze Kļaviņa 29331323.

 

Iesniedzamie dokumenti 10. klašu skolēniem:

1) vecāku iesniegums uz ģimnāzijas veidlapas;

2) uzrādīt skolēna personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte);

3) apliecība par pamatizglītību un sekmju lapas kopija, uzrādīt oriģinālu (iesniegt pēc 12.06.);

4) medicīniskā izziņa / profilaktiskā apskate no ģimenes ārsta (iesniegt līdz jaunā mācību gada sākumam).

Divpusējā līguma noslēgšana ar izglītojamā vecākiem.

 

Uzņemšana 7. klasē turpinās! Pieteikumu pieņemšana lietvedībā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, apmeklējuma laiku iepriekš saskaņojot pa tālr. 63291765

Uzņemam skolēnus vispārējās pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programmā.

Iesniedzamie dokumenti 7.klašu skolēniem:

1) vecāku iesniegums uz ģimnāzijas veidlapas;

2) uzrādīt skolēna personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte);

3) liecības kopija, uzrādīt oriģinālu;

4) medicīniskā izziņa / profilaktiskā apskate no ģimenes ārsta (iesniegt līdz jaunā mācību gada sākumam).

Divpusējā līguma noslēgšana ar izglītojamā vecākiem.

 

Uzņemšana 1. klasē turpinās! Pieteikumu pieņemšana lietvedībā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, apmeklējuma laiku iepriekš saskaņojot pa tālr. 63291765

Uzņemam skolēnus pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā.

Iesniedzamie dokumenti 1.klašu skolēniem:
1) vecāku iesniegums uz ģimnāzijas veidlapas;
2) uzrādīt skolēna personu apliecinošu dokumentu (dzimšanas apliecība, pase vai ID karte);
3) izziņa par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas pamatizglītībai programmas apguvi,
4) pacienta medicīniskās karti (veidlapa Nr.027/u).


Aicinām iepazīties ar informāciju par pārmaiņām izglītības sistēmā sadaļā "Skola 2030"!

Uz tikšanos ģimnāzijā!

 

KVALITĀTE

Ģimnāzijas skolēnu un skolotāju darba kvalitāti katru gadu apliecina 12. klašu jauniešu iegūtie rezultāti valsts pārbaudes darbos, kas ir pamats turpmākajai izglītībai Latvijas un Eiropas augstskolās.

 

PROGRAMMAS 2019./2020. m.g.

Vispārējā pamatizglītības programma (7.-9. klasēm)


Izglītības programmas vidusskolā:

vispārizglītojošā A virziena programma (ar padziļinājumu angļu valodā, ģeogrāfijā, ekonomikā):

angļu valoda 5 st. un matemātika 4 st. nedēļā, 3 gadus mācību kurss ekonomikā un ģeogrāfijā, arī tādi mācību priekšmeti kā kulturoloģija, filozofija, politika un tieslietas.

 

vispārizglītojošā B virziena programma (ar padziļinājumu ekonomikā, komerczinībās):

angļu valoda 5 st. un matemātika 4 st. nedēļā, 3 gadus mācību kurss ekonomikā un ģeogrāfijā, arī tādi mācību priekšmeti kā komerczinības (t.i., tirgzinības, vadības zinības, mārketings, lietišķā etiķete, grāmatvedības pamati), psiholoģija un filozofija.

 

matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma:

matemātika 6 stundas nedēļā, tādi eksaktie mācību priekšmeti kā fizika un ķīmija - 3 st. nedēļā, angļu valoda 10. klasē 4 st. 11. un 12. kl. jau 5 mācību st.nedēļā; skolēni apgūst arī tādus mācību priekšmetus kā programmēšanas pamatus, tehnisko grafiku, ekonomiku.