Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Atslēgvārdi - zpd

Jaunumi / Aizvadīta TVģ skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference
Jaunumi / ZPD valsts konferences rezultāti
Jaunumi / Raksts "Talsu Vēstīs" par panākumiem ZPD konferencē
Jaunumi / ZPD konferences rezultāti valstī 2020
Jaunumi / Dalība Kurzemes reģiona 11. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē
Jaunumi / ZPD konference Talsu Valsts ģimnāzijā
Preses raksti / Raksts par ZPD
Jaunumi / Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konference
Jaunumi / Kurzemes reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference Liepājā
Jaunumi / Zinātniskās pētniecības darbu konference
Jaunumi / Mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju un skolēnu ZPD laureātu godināšanas pasākums "Baltā galdauta svētki"
Jaunumi / 42. Latvijas skolēnu ZPD konference Rīgā
Jaunumi / ZPD konference Liepājā
Jaunumi / RTU piešķir budžeta vietas 4 ģimnāzistiem
Jaunumi / ZPD reģionālā konference
Preses raksti / Raksts par gatavošanos Kurzemes reģiona konferencei
Preses raksti / Raksts par zinātniski pētnieciskajiem darbiem
Jaunumi / ZPD konference
Video sižeti / ZPD veidošanas pamati
Jaunumi / Olimpiāžu un ZPD laureātu godināšanas pasākums
Notikumi / Mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju un ZPD laureātu apbalvošana un godināšana
Jaunumi / Latvijas 41. skolēnu zinātnsikās konferences rezultāti
Preses raksti / Raksts "Talsu Vēstīs" par zinātniski pētniecisko darbu konferenci
Notikumi / Latvijas 41.skolēnu zinātniskā konference Rīgā
Jaunumi / Rīgas Tehniskās universitātes zinātniski pētniecisko darbu konkurss
Jaunumi / Kurzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 8. konference Liepājā
Galerijas / Zinātniski pētniecisko darbu konference
Notikumi / ZPD konference
Video sižeti / ZPD lasījumi 2017
Jaunumi / Zinātniski pētniecisko darbu konference
Jaunumi / Talsu Valsts ģimnāzijā sumināti laureāti
Notikumi / Olimpiešu pēcpusdiena ģimnāzijā
Jaunumi / Ģimnāzisti konkursā “Pasaule pieprasa tehniskos prātus!”
Jaunumi / Noslēgušies skolēnu ZPD lasījumi reģionā
Notikumi / Skolēnu zinātniskā konference Rīgā
Notikumi / Kurzemes reģiona 10.-12.klašu skolēnu zpd aizstāvēšanas konference
Notikumi / Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference Liepājas Universitātē.
Notikumi / Novada skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumi
Jaunumi / 23. februāris - ģimnāzijas ZPD konference
Notikumi / Ģimnāzijas ZPD konference
Notikumi / Iesniegt skolēnu ZPD
Jaunumi / Olimpiāžu, konkursu un sporta laureātu godināšana
Notikumi / Olimpiāžu, konkursu, sporta laureātu godināšanas pasākums
Jaunumi / Jauno vides pētnieku konkursā - 1. vieta
Jaunumi / Sumināti laureāti
Jaunumi / Olimpiešu pēcpusdiena
Jaunumi / Aizstāvēti zinātniski pētnieciskie darbi valstī
Jaunumi / Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference Liepājā
Notikumi / Latvijas 39.skolēnu zinātniskā konference Rīgā.
Preses raksti / Izvirzīti uz Kurzemes reģiona konferenci
Notikumi / Kurzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference
Preses raksti / "Talsu Valsts ģimnāzija būs plaši pārstāvēta zinātniski pētniecisko darbu konferencē novadā"
Preses raksti / "Pionieru parks ir pamanīts un cer uz otru iespēju"
Video sižeti / ZPD skolas konference
Jaunumi / Ģimnāzijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference
Notikumi / Talsu novada skolēnu ZPD lasījumi
Notikumi / Ģimnāzijas skolēnu ZPD konference
Jaunumi / Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference valstī
Jaunumi / Valsts ģimnāziju sadarbības pasākumi
Preses raksti / Sēņu izpēte vainagojas ar zināšanām, 1. vietu un naudas balvu
Video sižeti / RTU konkurss Pasaule pieprasa tehniskos prātus
Jaunumi / Apsveicam!
Jaunumi / "Pasaule pieprasa tehniskos prātus!"
Jaunumi / Notikuši reģionālie skolēnu ZPD lasījumi Liepājā
Jaunumi / Annija un Madara zinātniskajos lasījumos LU
Video sižeti / Skolēnu pētniecisko darbu lasījumi
Jaunumi / Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumi
Jaunumi / Zinātniski pētniecisko darbu konference valstī
Jaunumi / Konkursa finālistes Sabīne un Anda
Jaunumi / Marts - zinātniski pētniecisko darbu mēnesis
Preses raksti / Skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi
Preses raksti / Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana novadā
Jaunumi / Ģimnāzijas zinātniski pētniecisko darbu lasījumi
Galerijas / ZPD lasījumu konference
Galerijas / Konference
Galerijas / ZPD konference TVĢ
Galerijas / ZPD konference Talsu Valsts ģimnāzijā
Galerijas / ZPD konference ģimnāzijā
Galerijas / ZPD konfrence ģimnāzijā
Jaunumi / Mūsu dalība Latvijas 36. skolēnu zinātniskajā konferencē
Jaunumi / Sasniegumi Kurzemes reģiona skolēnu ZPD lasījumos