Lietotāja profils
Ielogojies ar kādu no sociālajiem tīkliem

draugiem.lv twitter.com facebook.com
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Atslēgvārdi - olimpiādes

Jaunumi / TVģ skolēnu sniegums Talsu novada olimpiādēs - bioloģijas, filozofijas, vācu valodas - olimpiādē
Jaunumi / TVģ skolēnu dalība un rezultāti 2022./2023.m.g. 1.semestra olimpiādēs
Jaunumi / Valsts mācību priekšmetu olimpiādes attālinātā režīmā – tiešsaistē martā, aprīlī
Jaunumi / Mājturības olimpiāde
Jaunumi / Ķīmijas olimpiādes rezultāti
Jaunumi / Latviešu valodas olimpiādes rezultāti
Jaunumi / Matemātikas olimpiādes rezultāti
Jaunumi / Fizikas olimpiāde
Jaunumi / Latviešu valodas un literatūras olimpiāde
Jaunumi / Vēstures olimpiādes rezultāti
Jaunumi / Bioloģijas olimpiādes rezultāti
Jaunumi / Angļu valodas olimpiāde 10.-12.klasei
Jaunumi / Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde meitenēm
Jaunumi / Angļu valodas olimpiāde 8.klasēm
Jaunumi / Ģeogrāfijas olimpiādes rezultāti 7.klasei
Jaunumi / Mākslas olimpiādes rezultāti
Jaunumi / Krievu valodas olimpiādes rezultāti 7. un 8. klasei
Jaunumi / Mūzikas olimpiāde
Jaunumi / Matemātikas olimpiāde 8.klasei
Jaunumi / Talsu novada vācu valodas olimpiādes rezultāti
Jaunumi / VIII Latvijas Mūzikas olimpiādes 2.kārtas rezultāti
Jaunumi / 9.-12.klašu ģeogrāfijas olimpiādes rezultāti
Jaunumi / Mājturības un tehnoloģiju olimpiādes rezultāti zēniem
Jaunumi / 2018./2019. mācību gada ķīmijas olimpiādes rezultāti
Jaunumi / Latviešu valodas un literatūras olimpiāde
Jaunumi / Krievu valodas olimpiāde 10.-12.klasēm
Jaunumi / Ekonomikas olimpiāde 10.-12.klasēm
Jaunumi / 2018./2019. mācību gada matemātikas olimpiādes rezultāti
Jaunumi / Bioloģijas olimpiāde
Jaunumi / Fizikas olimpiāžu rezultāti
Jaunumi / Vēstures olimpiādes rezultāti 12.klasei
Jaunumi / Filozofijas olimpiādes rezultāti 11.-12. klasei
Jaunumi / Latviešu valodas un literatūras olimpiādes rezultāti 9. klasei
Jaunumi / Angļu valodas un vācu valodas olimpiāžu rezultāti
Jaunumi / Mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju un skolēnu ZPD laureātu godināšanas pasākums "Baltā galdauta svētki"
Jaunumi / Angļu valodas olimpiāde 8.klasei
Jaunumi / Ģeogrāfijas olimpiāde 7.klasei
Jaunumi / Skolu šaha olimpiāde
Jaunumi / 14.Kurzemes reģiona mājturības un tehnoloģiju olimpiāde
Jaunumi / Vizuālās mākslas olimpiāde 11.-12. klasēm
Jaunumi / Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 6.-7. klases zēniem
Jaunumi / Vizuālās mākslas olimpiādes rezultāti 9.-10. klasēm
Jaunumi / Ģeogrāfijas olimpiāde
Jaunumi / Krievu valodas olimpiādes rezultāti
Jaunumi / Starptautiskā olimpiāde ekonomikā un biznesa angļu valodā
Jaunumi / Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde
Jaunumi / Vācu valodas olimpiādes rezultāti 8.klasēm
Jaunumi / VII Latvijas Mūzikas olimpiādes 2.kārtas rezultāti
Jaunumi / Matemātikas olimpiāde 5.-8. klasēm
Jaunumi / Krievu valodas olimpiāde
Jaunumi / Ķīmijas olimpiāde
Jaunumi / Latviešu valodas un literatūras olimpiādes rezultāti 11.-12. klasēm
Jaunumi / Ekonomikas olimpiādes rezultāti
Jaunumi / Olimpiāžu rezultāti tekstila tehnoloģijās un koka un metāla tehnoloģijās
Jaunumi / Matemātikas olimpiādes rezultāti
Jaunumi / Fizikas olimpiādes rezultāti
Jaunumi / Vēstures olimpiāžu rezultāti
Jaunumi / Latviešu valodas olimpiādes rezultāti 9. klasēm
Jaunumi / Vācu valodas olimpiāde 10.-12. klasēm
Jaunumi / Talsu novada laureātu godināšana
Jaunumi / Olimpiāžu un ZPD laureātu godināšanas pasākums
Jaunumi / Kurzemes reģionālās angļu valodas olimpiādes rezultāti
Notikumi / Mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju un ZPD laureātu apbalvošana un godināšana
Jaunumi / Angļu valodas olimpiāžu rezultāti
Jaunumi / Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde zēniem
Jaunumi / Mājturības - mājsaimniecības olimpiādes rezultāti
Jaunumi / Vizuālās mākslas olimpiādes rezultāti
Jaunumi / 7. klašu ģeogrāfijas olimpiādes rezultāti
Jaunumi / Ģeogrāfijas olimpiādes rezultāti
Jaunumi / Krievu valodas olimpiāde 7.-9. klasēm
Notikumi / Vizuālās mākslas olimpiāde
Notikumi / Kurzemes reģiona mūzikas olimpiāde
Notikumi / Olimpiāde mūzikā
Notikumi / Olimpiāde mājturībā un tehnoloģijās
Jaunumi / Matemātikas olimpiāde
Jaunumi / Ķīmijas olimpiādes rezultāti
Jaunumi / Ekonomikas olimpiāde
Jaunumi / Angļu valodas olimpiādes rezultāti
Jaunumi / Rezultāti novadu matemātikas olimpiādē
Jaunumi / Olimpiāžu rezultāti
Notikumi / Olimpiāde vācu valodā 8. klašu skolēniem
Notikumi / Olimpiāde matemātikā 5.-8. klašu skolēniem
Notikumi / Olimpiāde angļu valodā 10.-12. klašu skolēniem
Notikumi / Olimpiāde matemātikā 9.-12. klašu skolēniem
Notikumi / Olimpiāde ekonomikā 10.-12. klašu skolēniem
Notikumi / Olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8.-9. klašu skolēniem
Notikumi / Olimpiāde filozofijā 11.-12. klašu skolēniem
Notikumi / Olimpiāde fizikā 9.-12. klašu skolēniem
Notikumi / Olimpiāde informātikā 8.-12. klašu skolēniem
Notikumi / Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11. un 12. klašu skolēniem
Notikumi / Vēstures olimpiāde 9. un 12. klašu skolēniem
Jaunumi / Bioloģijas olimpiādes rezultāti
Jaunumi / IT olimpiādē TVģ skolēnam 2.vieta!
Notikumi / Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu 10.-12.klašu skolēnu olimpiāde vācu valodā Talsu 2. vidusskolā
Jaunumi / Talsu Valsts ģimnāzijā sumināti laureāti
Jaunumi / Starpnovadu olimpiāde 7.klašu skolēniem
Preses raksti / Piedalījās starpnovadu olimpiādē
Galerijas / 7.klašu konkurss "Nesper valodai ar kāju"
Notikumi / Olimpiešu pēcpusdiena ģimnāzijā
Notikumi / Olimpiāde – konkurss latviešu valodā, literatūrā 7.klases skolēniem
Notikumi / Olimpiāde angļu valodā 8. klases skolēniem
Notikumi / Olimpiāde ģeogrāfijā 7.klases skolēniem
Notikumi / 1.-12.klašu skolēnu vizuālās mākslas olimpiāde
Jaunumi / Krievu valodas un olimpiādes rezultāti
Jaunumi / Mājturības un tehnoloģiju olimpiādes rezultāti
Pietiekšanās /
Jaunumi / Zināmi ģeogrāfijas olimpiādes rezultāti
Notikumi / Olimpiāde krievu valodā 7.-9. klašu skolēniem
Notikumi / Olimpiāde mājturībā un tehnoloģijās 7.-9.klašu zēniem
Notikumi / Olimpiāde mājturībā un tehnoloģijās 7.-8. klašu meitenēm
Jaunumi / Vācu valodas olimpiādes rezultāti
Jaunumi / Teicami sasniegumi novada ķīmijas olimpiādē
Jaunumi / Mūzikas olimpiādes rezultāti
Jaunumi / Filozofijas un ekonomikas olimpiādes rezultāti
Jaunumi / Fizikas un matemātikas olimpiādes rezultāti 2016
Jaunumi / Latviešu valodas un literatūras olimpiādes rezultāti 8.,9.klasei
Jaunumi / Dzimtās valodas un literatūras pasākums 5. klasei
Jaunumi / Zināmi svešvalodu olimpiāžu rezultāti
Notikumi / 10. – 12. klašu skolēnu olimpiāde ģeogrāfijā
Notikumi /
Notikumi / 8.klašu skolēnu olimpiāde vācu valodā
Notikumi / 5.-8.klašu skolēnu olimpiāde matemātikā
Notikumi / 9. – 12. klašu skolēnu olimpiāde ķīmijā
Notikumi / 9. – 12. klašu skolēnu olimpiāde matemātikā
Notikumi / 5. – 12. klašu skolēnu olimpiāde mūzikā
Notikumi / 10. – 12. klašu skolēnu olimpiāde ekonomikā
Jaunumi / Latviešu valodas un literatūras olimpiādes rezultāti
Jaunumi / Vēstures olimpiādes rezultāti
Notikumi / 8.-9. klašu skolēnu olimpiāde latviešu valodā un literatūrā
Jaunumi / Pirmās šī mācību gada olimpiādes
Notikumi / 10.-12. klašu skolēnu olimpiāde krievu valodā
Notikumi / 9. – 12. klašu skolēnu olimpiāde fizikā
Notikumi / 11.-12.klašu skolēnu olimpiāde filozofijā
Notikumi / 10.-12.klašu skolēniem olimpiāde angļu valodā
Notikumi / 11. un 12. klašu skolēnu olimpiāde latviešu valodā un literatūrā
Notikumi / 9. un 12. klašu skolēnu olimpiāde vēsturē
Notikumi / Novada olimpiāde latviešu valodā un literatūrā
Notikumi / Novada olimpiāde programmēšanā
Pietiekšanās / Latviešu valodas olimpiāde 5. klasēm
Notikumi / Olimpiāde bioloģijā
Notikumi / Olimpiāde vācu valodā
Jaunumi / Olimpiāžu, konkursu un sporta laureātu godināšana
Notikumi / Olimpiāžu, konkursu, sporta laureātu godināšanas pasākums
Jaunumi / Sumināti laureāti
Jaunumi / Olimpiešu pēcpusdiena
Jaunumi / Mūsu skolēnu dalība valsts olimpiādēs
Jaunumi / Noslēdzies olimpiāžu laiks
Jaunumi / "Nesper valodai ar kāju!" 2015
Jaunumi / Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti
Notikumi / Olimpiešu pēcpusdiena
Notikumi / Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 7. klasēm
Notikumi / Valsts olimpiāde ģeogrāfijā vidusskolēniem
Notikumi / Valsts olimpiāde ķīmijā 9. klasēm
Notikumi / Valsts olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8.-9. klasēm
Notikumi / Valsts olimpiāde matemātikā vidusskolēniem
Jaunumi / Jaunas ziņas par olimpiādēm
Pietiekšanās / 7.klašu olimpiāde latviešu valodā un literatūrā
Jaunumi / Ķīmijas un krievu valodas olimpiādes rezultāti
Jaunumi / Mācību priekšmetu olimpiādes turpinās
Notikumi / Vēstures 21.valsts olimpiāde 12.klasēm
Notikumi / Latviešu valodas un literatūras 41. valsts olimpiāde 11.-12. kl.
Notikumi / Vēstures 21. valsts olimpiāde 9. kl.
Notikumi / Ekonomikas 16. valsts olimpiāde
Notikumi / Filozofijas 1. valsts olimpiāde 10.-12.kl.
Jaunumi / Atklātā inženierzinātņu olimpiāde
Notikumi / Vizuālās mākslas olimpiāde 7. - 12. klasēm
Notikumi / Mājturības olimpiāde 7.-9. klašu skolēniem
Notikumi / Mūzikas olimpiāde 7.-12. klasēm
Notikumi / Angļu valodas olimpiāde 8. klasēm
Notikumi / Informātikas olimpiāde 7. klasei
Notikumi / Ģeogrāfijas olimpiāde 7. klasēm
Notikumi / Ģeogrāfijas olimpiāde 10. - 12. klasēm
Notikumi / Ķīmijas olimpiāde 9.- 12. klasēm
Notikumi / Matemātikas olimpiāde 7. - 8. klasēm
Notikumi / Matemātikas olimpiāde 9. - 12. klasēm
Notikumi / Krievu valodas olimpiāde 7.-9. klasēm
Notikumi / Krievu valodas olimpiāde 10.-12. klasēm
Notikumi / Vācu valodas olimpiāde 8. klasēm
Notikumi / Ekonomikas olimpiāde 10.-12. klasēm
Jaunumi / Zināmi rezultāti pirmajās mācību priekšmetu olimpiādēs
Notikumi / Fizikas olimpiāde 9.-12. klasēm
Notikumi / Filozofijas olimpiāde 11.-12.klasēm
Notikumi / Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9. klasēm
Notikumi / Informātikas (programmēšanas) olimpiāde 8.-12. klasēm
Notikumi / Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12. klasēm
Notikumi / Angļu valodas olimpiāde 10.-12. klasēm
Notikumi / Vēstures olimpiāde 9.-12.klasēm
Jaunumi / Olimpiāžu uzvarētāji un skolēnu zpd laureāti
Galerijas / "Nesper valodai ar kāju!"
Jaunumi / "Nesper valodai ar kāju!"
Pietiekšanās / 7.klašu olimpiāde - konkurss latviešu valodā, literatūrā
Jaunumi / Jaunie matemātiķi
Jaunumi / Laureātu godināšana
Jaunumi / Olimpiādes aprīlī
Preses raksti / Smeļas pieredzi olimpiādē
Jaunumi / Olimpiādes martā
Pietiekšanās /
Jaunumi / Olimpiādes turpinās
Jaunumi / Fizikas un matemātikas olimpiādes rezultāti
Jaunumi / Turpinās olimpiādes
Jaunumi / Bioloģijas un vācu valodas olimpiādes
Jaunumi / Godinām laureātus
Jaunumi / Centīgākie rēķinātāji atklātajā matemātikas olimpiādē
Jaunumi / Ģeogrāfijas olimpiāde 7. klasēm
Jaunumi / Apsveicam Artūru Reinholdu!
Jaunumi / Vizuālas mākslas olimpiāde
Jaunumi / Novada olimpiādes tuvojas noslēgumam
Jaunumi / Olimpiāde ģeogrāfijā un matemātikā
Jaunumi / Olimpiādes valodās un ķīmijā
Jaunumi / Mūsu jaunieši novada olimpiādēs